تزریق چربی

از دست دادن حجم صورت یا سایر مناطق بدن به علت کاهش چربی بافتی یکی از اثرات افزایش سن می باشد.پرکننده ها یا فیلرها یک راه برای پر کردن این مناطق تحلیل رفته می باشد.در این روش چربی دور ناف،پهلوها وپا استخراج شده ودرترکیب با پی ارپی به مناطق مورد نیاز تزریق شده تابه حجم مورد لزوم برسد.البته با توجه به افت چربی در بعضی مناطق جهت پر کردن کامل به 3-2 نوبت تزریق نیاز می باشد.
تزریق چربی فن آوری های پیشرفته محسوب می شود، ولی سابقه پیوند چربی به یک قرن پیش برمی گ. با وجودی که فن آوری تزریق چربیدر سال های اخیر پیشترفت کرده است، اما هدف همان هدف قبلی استمنحصر به فرد بودن لیپوترانسفر به این واقعیت بر می گردد که ماده پر کننده،در نتیجهچربی مورد استفاده درلیپوترانسفر، نرم و قابل انعطاف است در نتیجه شکل دادن به آنتوسط پزشک (در صورت نیاز) آسان می شود.چند در ارتباط با این روش وجود دارد، و مهمترین آن این است که هیچ ماده خارجی در بدن قرار نمی گیردوهیچ نگرانی در مورد پس زدن ماده توسط بدن و یا واکنش منفی وجود ندارد.
هنگامی که صورت یک فرد شروع به کاهش حجم و افتادگی می کندبرخی از مردمجراحی کشیدن صورت ( لیفتینگ صورت با جراحی پلاستیک )را انتخاب می کنند که این روش تهاجمی بوده در صورتیکهلیپوترانسفر یا تزریق چربیبرای آنها گزینهکمتر تهاجمی می باشد.
بهبودی در بیمارانی که تحت عمل لیپو ترانسفر قرار می گیرند نسبتا سریع است بسته به نوع و محل تزریق چربیممکن است میزانی از تورم و کبودی را موضع عمل داشته باشدکه پس از حدود 7 روز شروع به فروکش کرده وعمل کردن دقیق به دستورات پزشک توسط بیمار مهم استتا احتمال ایجاد عوارض کاهش یابد.

عوارض جانبی:
یا تزریق چربی عوارض جانبی قابل توجهی ندارد.عوارض مرتبط با این روش شاملعدم تقارن وجذب چربی Lipostransfer
توسط بدن است ودر مجموع عوارض جانبی قابل توجهی ندارد.

چربی تزریق شده در صورت چه می شود ؟
چربی تزریق شده نوعی پیوند سلولی می باشد که از جایی از بدن به جای دیگر بدن انجام می شود و بطور متوسط 50درصد از سلول های پیوندی بطور موفقیت آمیز زنده مانده و جزو بافت های صورت می شوند. 50 درصدجذب ومانده وبطور دائم در صورت باقی می مانند. پس از آنجایی که حدود 50 درصد سلول های پیوند شده، نمی گیرد و از بین می روند ( که این روند طی حدود 12 هفته رخ میدهد ) معمولا بعد از 6 ماه تا یکسال تزریق چربی تکمیلی برای دومین بار ممکن است نیاز باشد تا میزان بزرگ شدن و پرشدن مورد نظر به میزان دلخواه برسد.

مزیت چربی نسبت به سایر فیلرها چیست ؟
معمولا فیلرهای موجود در بازار انواع ژل های تزریقی می باشند که هرکدام معایب خود را دارند، مثلا موقتی هستند، جسم خارجی هستند و ممکن است باعث ایجاد آلرژی شوند، در حجم زیاد بسیار گران بوده و مقرون به صرفه نمی باشند و ژلهای طولانی اثر یا دائم مشکل جابجا شدن و حرکت زیرپوست را به همراه دارند. در مقایسه چربی از بافت بدن خود فرد می باشد و باعث عکس العمل یا آلرژی نمی شود، جابجا نمی شود و 50 درصد آن که در بدن زنده می مانند دائمی می شوند. همچنین در حجم زیاد در دسترس می باشند و برای پرکردن کل صورت ( حدود 50 تا 100 سی سی ) و مناطق وسیع مشکلی ندارد.