سیستم تحصیلات دانشگاهی در اتریش و نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

در اتريش حدود 18 دانشگاه و 110 انجمن آموزشي وجود دارد و زبان ملي و رسمي تدريس در اين دانشگاه ها آلماني مي باشد.اخذ پذيرش براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي اتريش شرط اعطاي ويزا از سوي دولت اتريش است. براي ورود به دانشگاه هاي اتريش داوطلب بايد دانشجوي رشته مورد نظر در کشور خود باشد، دانشجوياني مي توانند به عنوان دانشجوي رسمي در دانشگاه هاي اتريش به تحصيل ادامه دهند که مدرک تحصيلي آنها در کشوري که آن را کسب کرده اند و هم چنين در اتريش براي ورود به دانشگاه کافي باشد.

دانشجوياني که قبلا در دانشگاه به تحصيل اشتغال داشته اند بايد گواهي صادره از دانشگاه را ارائه دهند و در اين گواهي بايد کليه نمرات منعکس باشد. مهلت ثبت نام براي ترم تابستاني دانشگاه هاي اتريش تا اول فوريه و براي ترم زمستاني تا اول سپتامبر مي باشد . يعني مراکز مربوطه در کشور اتريش بايد مدارک متقاضي را تا زمان هاي نامبرده دريافت کرده باشند که معمولا توصيه مي شود که متقاضيان بدليل بالا بودن تعداد تقاضاها از 6 ماه قبل درخواست خود را به دانشگاه هاي اتريش ارائه دهند. هزينه زندگي و تحصيل در کشوراتريش ساليانه 10000 يورو مي باشد که اين هزينه به عنوان ساپورت مالي براي اخذ ويزاي تحصيلي بايد به حساب متقاضي واريز گردد که بعد از اخذ رواديد قابل برداشت مي باشد.

تحصيلات دانشگاهي

مراکز آموزش عالي در کشور اتريش شامل دانشگاه ها، دانشکده هاي هنرهاي عالي، مدارس عالي فني و کالج هاي تخصصي دو تا سه ساله است. مراکز آموزش عالي اتريش در زمينه هنر و موسيقي بسيار قوي است و دانشکده موسيقي و آثار هنري و دانشکده هنر کاربردي شهر وين از مراکز قوي هنري اروپا يه شمار مي آيند.

شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اتريش داشتن مدرک (Reifeprüfungszeugins) است. دانشکده هاي هنرهاي عالي امتحان ورودي نيز برگزار مي کنند. شايان ذکر است که دانشگاه به دانشجويان به مدت ? سال مهلت اتمام دوره زبان آلماني را مي دهد . مراکز آموزش عالي در اتريش محدوديتي براي پذيرش دانشجو ندارند.

تحصيلات دانشگاهي شامل دو دوره عمومي (Der erste Studienabschnitt) و تخصصي (Der Zweite Studienabschbitt)است. البته در پايان دوره عمومي امتحانات برگزار مي شود ولي مدرکي صادر نمي شود. همه دانشگاه هاي اتريش دولتي هستند و بودجه آن ها را دولت تامين مي کند و دانشجو ملزم به پرداخت شهريه نيست.

مقطع فوق ليسانس

ليسانسيه هاي دانشگاه هاي دولتي مي توانند براي فوق ليسانس درکشور اتريش اقدام کنند اما اين باز هم بستگي به خود دانشگاه در اتريش دارد زيرا سطح تحصيل اتريش نسبت به ايران يک سال جلو تر است و شايد بعضي از واحد هاي آنها را بپذيرند و يک سال پايين تر بنشيند و بعد مي تواند در کشور اتريش ادامه تحصيل دهد .

البته به طور کلي بايد مدارک تحصيلي به اتريش فرستاده شود و خود دانشگاه در قسمت مهاجرت تحصيلي با توجه به ريز نمرات متقاضي تعيين کند که شخص از چه ترمي دردانشگاه اتريش مي تواند شروع به ادامه تحصيل نمايد.

مقطع دکترا

براي دکترا درکشور اتريش و دانشگاه هاي آن کشورخيلي سخت مي توان اقدام کرد زيرا بايد درکشور اتريش استاد راهنما پيدا شود و معمولا اين امر با موفقيت امکان پذيرنيست. به دانشجويان متقاضي دوره دکترا پيشنهاد مي شود که حتماٌ اول دوره فوق ليسانس را بگذرانند و بعد براي دکترا اقدام کنند.

نکته:

دراتريش حتما بايد براي ورود به دانشگاه هاي اين کشور متقاضيان زبان آلماني بدانند. اكثر دانشگاه هاي اتريش رشته ها را به زبان آلماني برگزار مي كنند و رشته هاي به زبان انگليسي محدود هستند. شما براي ورود به دانشگاه هاي اتريش نياز به گذراندن دوره زبان آلماني داريد. شما مي توانيد اين دوره را در ايران نيز بگذرانيد.

نکته:

لطفا توجه داشته باشيد که سفارت اتريش و آلمان فقط براي کساني که از دانشگاه هاي معتبر در اتريش پذيرش گرفته اند ويزاي دانشجويي ارسال خواهد کرد.

بر چه مبنايي رشته تحصيلي در کشور اتريش و دانشگاه هاي اين کشور مشخص مي شود؟

رشته تحصيلي درکشور اتريش و دانشگاه هاي اين کشور مطابق رشته قبولي در ايران که دانشجو از آن اشتغال به تحصيل دارد مي باشد. با توجه به اينکه دانشجويان امکان تعويض رشته به شرط گذراندن 8 واحد از رشته مورد نظر در يک ترم يا 16 واحد در يک سال را دارند. تنها کساني که همسر يا پدر مادرشان اقامت ( موقت , دانشجويي يا دائم) بيش از 5 سال در اتريش را دارند مي توانند در رشته دلخواه خود مشغول به تحصيل شوند.