این کار ساده به تناسب اندام تان کمک می کند

در همين راستا وب سايت popsugar در گزارشي چگونگي رابطه ميان خواب خوب و تناسب اندام را تشريح کرده است.
اينکه رژيم غذايي صحيح در کنار ورزش کردن دو ابزار مهم در کنترل وزن انسان هستند امري است اثبات شده، اما در کنار اين دو مورد نبايد از يک عامل بسيار مهم يعني داشتن خوابي راحت و خوب غافل شد.
دانشمندان عقيده دارند، خواب با کيفيت از چند جهت بر وزن انسان اثر مي گذارد و موجب حفظ تناسب اندام او مي شود. در همين راستا وب سايت popsugar در گزارشي چگونگي رابطه ميان خواب خوب و تناسب اندام را تشريح کرده است:

کمک به کاهش ميزان غذاي مصرفي
به طور کلي خواب بر ميزان ترشح هورمون هاي مرتبط با گرسنگي اثر گذار است، به عنوان مثال هورمون لپتين که موجب مي شود مغز شما پيغام سيري دريافت کند يا هورمون گرلين که به نوعي اشتها را تحريک مي کند. خواب ناکافي به معناي کاهش سطح هورمون لپتين و افزايش گرلين است؛ موضوعي که مي تواند افزايش وزن و چاقي فرد را در پي داشته باشد. بنا بر آخرين تحقيقات انجام شده، زناني که کم خوابي دارند 300 کالري بيشتر از ديگران مصرف مي کنند.

کاهش چربي شکم
استرس و عصبانيت دو عامل مهم در ايجاد چربي هاي شکمي هستند، اين در حالي است که خواب کافي و با کيفيت بالا تا حد بسياري در کاهش اضطراب هاي آدمي اثر گذار است و به دنبال آن مي تواند از تبعات فرعي چنين موضوعي به خصوص چاقي جلوگيري کند.

ژن هاي چاقي را متوقف مي کند
يافته هاي اخير دانشمندان نشان مي دهد، زناني که شب ها 7 الي 9 ساعت مي خوابند نسبت به آنهايي که کمبود خواب دارند وزنشان کمتر است. در واقع آنهايي که کمتر از هفت ساعت يا بيشتر از 9 ساعت در طول شب مي خوابند ژن هاي چاقي فعال تري دارند و به همين دليل آسان تر به افزايش وزن دچار مي شوند.

انرژي بخش است
اگر شما شب ها خوب و به اندازه استراحت کنيد، انرژي بيشتري براي انجام کارهاي روزانه و کنار آمدن با چالش هاي زندگي داريد. بنابراين بازنگري در عادت هاي خواب مي تواند آغازي براي يک چرخه مفيد در زندگي باشد، براي شروع 30 دقيقه فعاليت فيزيکي در طول روز را فراموش نکنيد.