خلاصه امتیازات درمانی روش لیپوماتیک نسبت به سایر روشها

هر نوع تخلیه چربی ( از هر ناحیه و به هر مقدار ممکن )
لیپوپلاستی کلاسیک : شکم ، پهلو ، ران ( داخلی و خارجی ) زانو ، Calves، آرنج ، کمر ، باسن ، ران های شل ، چانه ، گردن ، Love Handles
لیپوپلوستی ویژه : ابدومینو پلاستی ، ژنیکوماستی ، مناطق فیبروز ، چربی سطحی ، Body tightening، کوچک کردن Breast ها
N.I.Lدر مرد و زن از ۱۸ سالگی و با هر نوع تیپ پوستی و هر نوع چربی ( آسیایی ، آفریقایی ، .....) انجام می شود
توقف حرکت هنگام برخورد با بافتی به جز بافت چربی
Micro-pumping system : این امکان را فر اهم می آورد که بیشترین بافت چربی بدون افزایش فشار در منطقه برداشته شود .
بدون پخش گرما و حرارت
دارای گواهینامه های ۵۱۰K,KFDA,EC Marking
خلاصه فواید دستگاه برای بیمار و مقایسه آن با لیزر لیپولیز :
عدم امکان سوختگی پوست
عدم نیاز به بیهوشی
عدم وجود احتمال آمبولی و پارگی احشا
کمترین میزان تروما ( کاهش شگرف در ایجاد کبودی ادم و درد )
کمترین درد
بهترین نمای پوست ( بهترین Retractionو کشیدگی پوست )
کمترین زمان بهبودی بعد از درمانPost-op Recoveryو دوره کوتاه نیاز به استفاده از گن
کمترین عوارض احتمالی
کمترین غیر یکنواختی ظاهری
قابلیت دسترسی به مناطق سخت ( کمر ، نواحی فیبروزه و .....)
درمان مناطق حساس و ظریف ( زانو ، calves، باسن و .......) با بالاترین دقت