شرایط ورود به دانشگاه های آلمان

اگر شخصي ديپلمه باشد يعني 12 سال تحصيل کامل داشته باشد نمي تواند مستقيماٌ براي دانشگاه هاي آلمان اقدام نمايد بلکه بايد قبولي در کنکور سراسري را داشته باشند تا بتوانند براي کالج اقدام کنند. کالج در آلمان دو ترم است و اين کالج ها فقط به زبان آلماني هستند. .
اگر شخصي در ايران ليسانس دانشگاه آزاد باشد نمي تواند براي فوق ليسانس اقدام کند بلکه بايد مجدداٌ ليسانس رشته خود يا يکي از رشته هاي زير شاخه رشته خود را در آلمان بخواند. ليسانسه هاي دانشگاه آزاد فقط يک سال کالج نمي گذرانند. اما اگر معدل ليسانسشان بالاي 17 باشد مي توانند براي فوق ليسانس اقدام کنند.
ليسانسيه هاي دانشگاه هاي دولتي ميتوانند براي فوق ليسانس اقدام کنند اما اين باز هم بستگي به خود دانشگاه در آلمان دارد زيرا سطح تحصيل آلمان نسبت به ايران يک سال جلوتر است و شايد بعضي از واحد هاي آنها را بپذيرند و يک سال پايين تر بنشيند و بعد مي تواند پيوسته تا دکترا ادامه دهند.
البته بطور کلي بايد مدارک تحصيلي به آلمان فرستاده شود و خود دانشگاه با توجه به ريز نمرات متقاضي تعيين کند که شخص از چه ترمي در آلمان مي تواند شروع به ادامه تحصيل نمايد.
براي دکترا در آلمان خيلي سخت مي توان اقدام کرد زيرا بايد در آلمان استاد راهنما پيدا شود و معمولا اين امر با موفقيت امکان پذير نيست زيرا بدليل رايگان بودن دانشگاهها احتياجي به دانشجويان خارجي ندارند. به دانشجويان متقاضي دوره دکترا پيشنهاد ميشود که حتماٌ اول دوره فوق ليسانس در کشور خود بگذرانند و بعد در محل براي دکترا اقدام کنند.
در آلمان حتما بايد براي ورود به دانشگاه ها متقاضيان زبان آلماني بلد باشند. براي ورود به دانشگاهها متقاضيان حتما بايد دانش حداقل 800 ساعت زبان آلماني داشته باشند تا بتوانند در امتحان ورودي زبان DSH شرکت نمايند.
براي ورود به دانشگاههاي انگليسي زبان متقاضي به غير از دانش ابتدايي زبان آلماني بايد IELTS 6.5 يا TOFEL 550 داشته باشند.

تحصيلات پيش دانشگاهي
آموزش رسمي نيز از 6 سالگي آغاز مي شود. آموزش ابتدايي در مدارس 4 سال است. در اين مدت کودکان با محيط، نحوه آموزش و شرايط محل تحصيل آشنا مي شوند و خواندن و نوشتن را همراه دروس ابتدايي مي آموزند. سپس دوره اي 6 ساله را با برنامه هاي جديد آموزشي شروع کنند. در پايان اين دوره، دانش آموزان بعد از 9 سال، مدرک Hauptschulabschluss يا بعد از 10 سال مدرک Realschulabschluss مي گيرند. سپس در دو گروه وارد مرحله پاياني دوره دبيرستان مي شوند. يک گروه براي گذراندن دوره هاي کارآموزي وارد مدارس فني مي شوند و با گذراندنFachoberschule و Berufsfachschule ديپلم فني مي گيرند سپس وارد بازار کار يا مدارس عالي فني مي شوند.
گروه دوم در دبيرستان هاي با گرايش هاي گوناگون ادامه تحصيل مي دهند که پس از 13 سال، ديپلم عمومي دبيرستان مي گيرند که مي توانند وارد دانشگاه ها شوند.