با روشهای زیر به راحتی به تناسب اندام برسید

رسیدن به اندام متناسب به دغدغه بسیاری از شهرنشینان مبدل شده است آن هم در حالی که زمان کافی برای این کار ندارند.
جامعه آمریکایی قلب راه‌هایی ساده پیشنهاد کرده که با با به کار بستن آن‌ها در حد روزانه 30 دقیقه می‌توانید به اندام متناسب برسید:

1 - پیاده‌روی کنید. کودکی را هنگام پیاده‌روی با خود همراه کنید یا هنگام راه رفتن در مراکز خرید زمان تماشای ویترین مغازه‌ها را کم کنید و بیشتر دور بزنید.
2 - با دوستان خود یک تیم ورزشی تشکیل دهید و با هم ورزش کنید.
3 - هنگام صحبت کردن با تلفن راه بروید.
4 - اتومبیل خود را در فاصله دورتری از محل کار خود یا مکانی که می‌خواهید بروید، پارک کنید.
5 - به جای آسانسور از پله استفاده کنید.
6 - ناگهانی شروع به حرکات موزون کنید.
7 - به جای خوردن دسر، شام سالم و یک پیاده‌روی کوتاه بعد از آن داشته باشید.
رژیم های لاغری ، رژیم های چاقی - salamaneh.com