آب شرب پایتخت نیاز به دستگاه تصفیه دارد؟

وی ادامه داد: از طرف دیگر نصب این تجهیزات و دستگاه های تصفیه آب خانگی نیازمند دانشی است که اگر به درستی از آن استفاده نشود، می تواند در آب شرب آلودگی ایجاد کند و سلامت افراد را نیز به خط بیاندازد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: تا زمانی که از سوی متولیان امر در زمینه کیفیت آب اطلاع رسانی نشده، نیازی به استفاده از این دستگاه ها نیست و مردم مطمئن باشند آبی که در اختیار آنها قرار می گیرد از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
میدانی گفت: از طرف دیگر به غیر از شرکت آب و فاضلاب دو نهاد دیگر نیز کیفیت آب را مورد اندازه گیری قرار می دهند و همین موضوع نشانگر حساسیت بالا نسبت به مسئله آب می باشد.
وی در خصوص ادعای فروشندگان این دستگاه ها و معرفی خود به عنوان نمایندگان سازمان آب و فاضلاب یا وزارت نیرو نیز تصریح کرد: این افراد هیچ ارتباطی با این وزارتخانه و سازمان های مرتبط با آن ندارند.
گفتنی است، در سال های اخیر عده ای افراد سودجو، شایعاتی مبنی بر ناسالم بودن آب شرب مصرفی تهران را ترویج داده اند تا با فروش دستگاههای تصفیه آب به اهداف اقتصادی مورد نظر خود دست یابند.

اخبار اجتماعی - نسیم آنلاین