پوشیدن گن لاغری باعث شل تر شدن عضله می شود

استفاده از مواد و وسايل لاغري موضعي تنها باعث جابجايي چاقي در بدن مي شود و چربيها پس از مدتي به جاي اوليه خود باز مي گردند يا در بدن حركت مي كنند.
دكتر ضياء الدين مظهري در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: گاهي اوقات چربي ها با ترفندهايي مانند ماساژ حركت مي كند البته حركت چربيها مخاطراتي نيز دارد چون چربي بخشهايي مانند شكم و پهلو به سمت اندام هايي مانند قلب مي رود و دور اين عضو را مي گيرد و يا اسيدهاي چرب آزاد وارد جريان خون مي شوند كه امكان دارد تحت تاثير راديكال هاي آزاد، ال دي ال (كلسترول بد) حاصل از آنها اكسيده شده و مسيررگها را ببندد.
اين متخصص رژيم درماني با بيان اينكه قسمت خاصي از بدن را با رژيم غذايي نمي توان لاغر كرد همانگونه كه دارو رساني هدفمند به عضو عفوني بدن امكان پذير نيست،گفت: فردي كه رژيم متعادل و متنوعي را رعايت مي كند، قسمت هاي مختلف بدنش لاغر مي شود البته اين تغيير در شكم و پهلو سريعتر رخ مي دهد.
زنان نيز بيشتر به انباشتگي چربي در شكم و پهلوها دچار مي شوند چون هنگام بارداري به منظور ايجاد فضاي لازم براي رشد جنين در اين اندامها كشش ايجاد مي شود.
وي تصريح كرد: انباشتگي انرژي مازاد بر نياز كه به صورت بافتهاي چربي در بدن ذخيره مي شود از الگوي ژنتيك هر فرد نشات مي گيرد كه از پدر و مادر به او منتقل مي شود.
اين متخصص تغذيه با بيان اينكه دستيابي به تناسب اندام زمان براست، گفت: بهترين روش دستيابي به اين هدف، انجام ورزشهاي سبك بويژه حركتهاي كششي است؛ چرا كه به تدريج باعث تقويت عضله شده، در نتيجه شكم به جلو رانده نمي شود.
مظهري در پايان توصيه كرد: افرادي كه شكم بزرگي دارند نبايد در مهماني ها گن لاغري بپوشند؛ چرا كه استفاده از گن، شل تر شدن عضله را موجب مي شود.
بهترين كار براي كوچك كردن شكم منقبض كردن آن است؛ چون اين عمل باعث تقويت عضله مورب شكمي و پشت مي شود در نتيجه بدن ظاهر بهتري پيدا مي كند.