زبان آلمانی بیاموزیم

اطلاعاتي براي کساني که مي خواهند در قرن ?? در صف پيشروان باشند. آلماني به عنوان زبان اول يا دوم بيش از ??? ميليون نفر، از زبان هاي مهم فرهنگي، علمي و محاوره اي دنياست. در اروپا زبان مادري ??? ميليون نفر آلماني است: آلماني علاوه بر آلمان، اتريش و بخش هايي از سوييس در ليشتن اشتاين، لوکزامبورگ و بخش هايي از شمال ايتاليا، شرق بلژيک و شرق فرانسه نيز صحبت مي شود. در سطح بين المللي آلماني پس از چيني ، انگليسي، اسپانيايي ، روسي و هندي در رتبه ششم است. در نهاد هاي اتحاديه اروپا، آلماني پس از انگليسي، در کنار زبان فرانسه در زمره زبان هاي مهم کاري مي باشد.

چرا آلماني بياموزيم؟
کسي که آلماني مي داند، مي تواند نوشته هاي نويسندگان بزرگ قرن هاي گذشته مانند گوته، شيلر و برشت را به زبان اصلي بخواند، در شرح زندگي نامه خود به اين مطلب خاص اشاره نمايد ( بسياري از شرکت ها در پي داوطلباني اند که زبان آلماني مي دانند) ، در دانشگاه هاي آلمان، اتريش و سوييس به طور رايگان تحصيل کند، به فستيوال فيلم برلين برود، در جشن اکتبر در مونيخ و يا در کارناوال کلن شرکت کند، آخرين مقالات و کتاب هاي علمي را مطالعه کند ( در زمينه مقالات علمي آلمان در مقام دوم است. ??? تمام کتاب هاي علمي که در سطح بين الملل منتشر مي شود، آلماني است) ، در سطح بين المللي اعلام داوطلبي نمايد – آلماني يکي از زبان هاي رسمي اتحاديه اروپاست و در بسياري از شرکت ها و نهاد هاي بين المللي مورد استفاده دارد.