کرایولیپولیز برای چه کسانی مفید است ؟

روش کرايوليپوليز يکي از روشهاي کاهش سايز است که امروزه مورد استقبال قرار گرفته است. اين روش بي خطر و غير تهاجمي است يعني بدون جراحي و بيهوشي انجام مي شود، از سطح پوست انجام شده و سوزن يا پروپي وارد بدن نمي شود و کاملاً بدون درد است.

1.کساني که وزن ايده آل دارند يا داراي کمي اضافه وزن هستند اما از تجمع چربي در بعضي نواحي بدن خود ناراضي اند
2 .کساني که با يکي از روش هاي درمان چاقي )رژيم غذايي + ورزش يا جراحي چاقي( کاهش وزن داشته اما موفق به از بين بردن چربي در بعضي قسمتهاي بدن خود نشده اند.
اين دو دسته مي توانند براي بدست آوردن تناسب اندام مورد نظر خود از اين روش که بسيار کم خطر مي باشد استفاده کنند.اين روش براي کساني که چاق هستند نمي تواند بعنوان درمان چاقي مورد استفاده قرار گيرد بلکه اين افراد بايد با رژيم غذايي و ورزش تاحدي از وزن خود بکاهند سپس با روش کرايوليپوليز به تناسب اندام مورد نظر خود دست يابند.اين وسيله با ازبين بردن سلول چربي باعث کاهش سايز ناحيه مورد نظر مي شود و تفاوت آن با ساير روشهاي کم تهاجمي کاهش سايز همين نکته است چرا که در ديگر روشهاي مشابه فقط مولکول چربي داخل سلول از بين مي رود و سلول چربي دست نخورده باقي ماند و تنها حجم آن کوچک مي شود بنابراين درصورتي که رژيم غذايي رعايت نشود و يا فرد ميزان فعاليت بدني کافي نداشته باشد، اين سلول ها با ذخيره مجدد چربي درون خود افزايش حجم يافته و بزرگ مي شوند و پس از گذشت زمان، موضع به اندازه قبل بر مي گردد.
کرايوليپوليز با نابودي سلولهاي چربي بوسيله سرما کار مي کند و بهمين دليل بدون بازگشت است. دستگاه کرايوليپوليز با مکش خلاء موضع مورد نظر را به درون پروپ مخصوص مي کشد و سپس آن موضع را بمدت 50تا 80دقيقه سرد مي کند. از آنجا که سلول هاي چربي بيش از ديگر سلول ها به سرما حساس ترند، با تحريک سرما وارد فاز خود تخريبي شده و مي ميرند. سپس سلول هاي دفاعي بدن وارد عمل شده و مانند سلول مرده ديگر اين سلولها را هضم و از بدن پاک مي کنند. اين پروسه تدريجي است و 30 تا 60 روز طول مي کشد. پس کاهش سايز ناشي از کرايوليپوليز آني نبوده و نتايج حاصل از آن در مدت حداکثر 2 ماه خود را نشان مي دهد