پایان نوشیدن آب شرب توسط فضای سبز

معاون بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تصویب موارد مطلوب در شورای عالی آب برای جلوگیری از استفاده شهرداری از آب شرب در راستای آبیاری شهری گفت: در شهرهای مختلف میزان استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز متفاوت است.

علی‌اصغر قانع در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که در دو جلسه اخیر شورای عالی آب مصوبات خوبی برای جلوگیری از آبیاری فضای سبز توسط آب شرب تصویب شد، تصریح کرد: به نوعی تکلیفی بر عهده شهرداری با متولی‌گری وزارت کشور قرار داده شد تا آب مربوط به آبیاری از آب شرب جدا شود.

وی تصریح کرد: قرار است در تعدادی از شهرها با مشارکت شهرداری‌ها از پساب تصفیه شده که کیفیت مناسبی برای آبیاری فضای سبز دارند استفاده شود و پساب جایگزین آب شرب شده است که این می‌تواند هم به توسعه فضای سبز و هم به جلوگیری از هدر رفت آب کمک کند.

معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تاثیر مثبت استفاده از پساب در سرمایه‌گذاری در عرصه فاضلاب گفت: با توجه به این که اکنون می‌توان در محل فاضلاب را تصفیه و از پساب استفاده کرد، هزینه‌ها کاهش یافته و دیگر نیازی به انتقال طولانی آب نیست.

لزوم ورود دولت برای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز
قانع با اشاره به این که عامل اصلی جلوگیری از استفاده آب شرب برای فضای سبز موظف کردن شهرداری‌ها به جداسازی آب مربوط به آبیاری است، گفت: دولت حتما باید در این زمینه ورود پیدا کند.

وی با تاکید بر تعرفه به عنوان عامل دوم گفت: در صورتی که تعرفه آب مناسب باشد و به نوعی شهرداری ترغیب شود که از آب شرب برای آبیاری استفاده نکند، انگیزه برای جداسازی ایجاد می‌شود. مکانیزم تعرفه باید به گونه‌ای باشد که شهرداری ترغیب به جداسازی آب شرب از آب آبیاری فضای سبز شود.

به گزارش ایسنا، در شهرهای مختلف به میزان متغیر از آب لوله‌کشی (آب شرب) برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود این در حالی است که آب با هزینه بالا مطابق با استاندارد نوشیدن تصفیه می‌شود اما با استفاده از این آب در بخش آبیاری، آبی که با هزینه بالا تصفیه شده به راحتی تبدیل به فاضلاب می‌شود.

بر این اساس با نگاه به شهرهای مختلف می‌بینیم در برخی شهرها مانند بندرعباس حتی تا 80 درصد فضای سبز با آب شرب آبیاری می‌شود که این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند بلکه آبی که با هزینه فراوان با توجه به خشکسالی مهار، منتقل و تصفیه شده است را به راحتی تبدیل به فاضلاب می‌کنیم.

اخبار اجتماعی - ایسنا