مقایسه لیپوماتیک با لیپولیزر و لیپوساکشن

1-5- نياز به بي‌هوشي:
- در ليپوساکشن سنتي به دليل آسيب زياد بافتي و عدم يکنواختي تزريق ماد? بي‌حس‌کننده درد حين عمل بسيار زياد بوده و در نتيجه نياز به بي‌هوشي دارد.
- در ليزر ليپوليز به دليل اينکه بعد از استفاده از ليزر از ساکشن سنتي استفاده مي‌شود و همانند آن ماد? بي حس‌کننده غيريکنواخت تزريق مي‌شود درد زياد بوده و در برخي از موارد نياز به بي‌هوشي مي‌باشد. در غير اين صورت حين انجام ليزر ليپوليز درد مريض زياد خواهد بود.
- در اينفراسونيک- ليپوماتيک ماد? بي‌حس‌کننده توسط کانول ويبره‌دار به طور کاملاً يکنواخت و يکسان در لايه‌هاي مختلف چربي تزريق مي‌شود و از آنجا که آسيب بافتي چنداني وارد نمي‌گردد، درد حين عمل بسيار بسيار کم بوده و با يک بي‌حسي موضعي برطرف مي‌شود.

2-5- آسيب به بافت:
- در ليپوساکشن سنتي، کانول‌هاي خردکننده و تخليه‌کنند? چربي قطور و نوک تيز بوده و با ضربات محکم دست پزشک چربي‌ها خرد شده و توسط وکيوم شديد ساکشن مي‌گردد. نوک تيز بودن کانول باعث بريده شدن يا پاره شدن ديواره‌هاي بافتي در زير پوست و حتي عروق بزرگ مي‌گردد. همچنين اکثر سلول‌هاي چربي نيز به صورت کاملاً تخريب شده خارج مي‌گردند.
- در ليزر ليپوليز، حرارت ناشي از کانول‌ داراي ليزر منجر به ليز و مايع شدن چربي‌ها مي‌گردد. در صورتي که کانول ليزر به سطح پوست نزديک شود سوختگي پوست ايجاد کرده و اگر به عضله نزديک شود، مي‌تواند عضله را بسوزاند. همچنين حرارت ناشي از ليزر ديواره‌هاي بين بافتي را نيز تخريب مي‌کند. ساکشن سنتي که به دنبال ليزر انجام مي‌شود نيز آسيب خاص خود را که در بالا به آن اشاره شد به بافت وارد مي‌کند.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: در ليپوماتيک نوک کانول‌ها گرد بوده و جنس آنها معطف است و قطرشان کمتر از کانول‌هاي ساکشن است. همچنين حرکت‌دار بود کانول‌ها باعث شده، حرکت آنها در بافت به راحتي انجام شود و نيازي به وارد کردن ضربه و فشار به بافت نباشد. در نتيجه کمترين آسيب به بافت وارد مي‌شود و سلول‌هاي چربي به طور سالم تخليه مي‌گردد.

3-5- ليفت پوست:
- ليپوساکشن سنتي: به علت آسيب شديد بافت زير پوست در ليپوساکشن سنتي شُلي بعد از عمل قابل توجه بوده و پوست ليفت نمي‌شود. براي جلوگيري از افتادگي پوست، بيمار مي‌بايست 4 تا 6 ماه از گن‌هاي با فشار زياد استفاده کند تا پوست به عضله زير بچسبد و افتادگي پيدا نکند.
- ليزر ليپوليز: حرارت مي‌تواند باعث جمع‌ شدن و ليفت پوست گردد ولي به شرط آنکه بتوان کانول ليزر را به سطح پوست نزديک کرد. از آنجايي که نزديک شدن کانول ليزر به سطح پوست باعث سوختگي آن مي‌گردد لذا ليفت پوستي که از ليزر قابل انتظار است، رخ نخواهد داد. به همين خاطر توسط ليزر ليپوليز نمي‌توان چربي پوست‌هاي شل را به طور مناسبي تخليه کرد و انتظار ليفت اينگونه پوست ها را داشت.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: پس از تخليه چربي به وسيل? ليپوماتيک به دليل سالم ماندن ديواره‌هاي بين بافتي در زير پوست اتصال پوست به عضلات زير آن حفظ شده و از افتادگي آن جلوگيري مي‌شود. ضمن آنکه تأثير امواج اينفراسونيک به روي اين ديواره‌ها سبب انقباض آنها گشته و يک ليفت ابتدايي و سريع بلافاصله پس از تخليه چربي ايجاد مي‌شود. اثر امواج اينفراسونيک بر بافت خود پوست بهترين تحريک کلاژن‌سازي در پوست است که به دنبال آن ليفت و جمع شدت بلندمدت پوست رخ مي‌دهد

4-5- ريسک آمبولي:
- ليپوساکشن سنتي: به دليل نوک تيز بودن کانول‌ها در ليپوساکشن سنتي احتمال پارگي عروق بزرگ وجود دارد و ذرات چربي مي‌تواند به داخل عروق وارد شده و آمبولي چربي ايجاد کنند. براي جلوگيري از اين امر مي‌بايست از تزريق حجم زيادي از مايع بي‌حس‌کننده به درون بافت چربي استفاده شود که اين امر نتايج درماني را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد.
- ليزر ليپوليز: در صورتي که فقط از ليزر براي ليز کردن چربي‌ها استفاده شود هيچ ريسکي وجود ندارد ولي چون به دنبال آن از ساکشن سنتي استفاده مي‌شود، مي‌تواند ريسک آمبولي نيز بعد از ليزر وجود داشته باشد.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: چون کانول ليپوماتيک داراي حرکت سه‌بعدي يا فضايي مي‌باشد، هنگام حرکت در بافت عروق بزرگ از لابه‌لاي حرکت سه‌بعدي کانول رد مي‌شوند و پاره نمي‌گردند. در نتيجه ريسک آمبولي در ليپوماتيک صفر مي‌باشد.

5-5- استفاده از گِن:
- ليپوساکشن سنتي: به علت تخريب زياد بافت زير پوست و شلي پوست به دنبال ليپوساکشن سنتي و کنترل ترشحات پس از عمل مي‌بايست بين 4 تا 6 ماه از گن‌هاي مخصوص تخلي? چربي استفاده گردد.
- ليزر ليپوليز: چون پس از استفاده از ليزر ساکشن سنتي انجام مي‌شود همانند آن نياز به پوشيدن 4 تا 6 ماه گن پرفشار مي‌باشد.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: پس از انجام تخلي? چربي با ليپوماتيک براي جلوگيري از ترشحات و تورم پس از عمل فقط 2 تا 4 هفته نياز به پوشيدن گن مخصوص مي‌باشد. پس از آن اجازه داده مي‌شود پوست خود را به صورت عرضي جمع کند و نيازي به پوشيدن گن براي ليفت پوست به صورت طولاني مدت نمي‌باشد.

6-5- تخليه ترشحات:
- ليپوساکشن سنتي: در ليپوساکشن به دليل آسيب بيش از حدي که به بافت وارد مي‌شود خونابه و ترشحات بعد از عمل زياد بوده و براي خروج آنها مي‌بايست لوله‌هايي را در زير پوست تعبيه کرد تا با استفاده از فشار منفي مخازن آن، اين ترشحات تخليه گردد. درد طولاني مدت و عفونت از عوارض گذاشتن اين لوله‌ها مي‌باشد.
- ليزر ليپوليز: پس از انجام ليزر ليپوليز بهتر است ترشحات با انجام ماساژ از زير پوست خارج شوند اما برخي از پزشکان از لوله‌گذاري يا دِرَن استفاده مي‌کنند.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: از آنجا که مي‌توان چربي‌هاي زير پوست را تا سطحي‌ترين ميزان آنها با ليپوماتيک تخليه کرد ترشحات پس از ليپوماتيک مي‌تواند ميزان کم تا زياد در افراد مختلف متفاوت باشد براي تخلي? ترشحات نيازي به لوله‌گذاري نيست تخليه از طريق سوراخ‌هاي ايجاد شده در زمان عمل به وسيل? ماساژ دادن روزانه انجام مي‌شود.

7-5- حجم چربي تخليه شده:
- ليپوساکشن: به طور استاندارد حجمي از چربي که بدون عوارض تخليه شود حداکثر تا 5 ليتر مي‌باشد. ولي اين ميزان با توجه به جث? فرد متغير است. در ليپوساکشن سنتي به دليل حجم زياد مايع بي‌حسي که به درون بافت تزريق مي‌شود به نظر مي‌رسد ميزان چربي تخليه شده زياد است ولي غلظت چربي موجود در آن کم مي‌باشد. به طور مثال برخي از پزشکان قسمت‌هاي مختلفي از بدن را هم زمان تخليه مي‌کنند (شکم به همراه پشت، پهلوها، ران و...). اين سطح وسيع نياز به ماد? بي‌حسي زيادي دارد که بدون بي‌هوشي امکان‌پذير نيست و در ضمن در پايان ممکن 10 تا 15 ليتر مخلوطي از چربي، مايع و خونابه تخليه گردد که شايد حتي 5 ليتر چربي نيز نداشته باشد.
- ليزر ليپوليز: در اين روش چون ساکشن سنتي به دنبالش انجام مي‌گردد، حجم ماد? بي‌حسي مورد استفاده نيز زياد خواهد بود. لکن چربي استخراج شده رقيق بوده و خلوص چربي آن کم مي‌باشد.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: به دليل درد حين عمل کمتر اين روش نسبت به روش‌هاي ديگر حجم ماد? بي‌حسي مورد نياز کمتر خواهد بود (مثلاً به جاي 5 ليتر، 2.5 ليتر نياز است). در نتيجه حجم بيشتري از مواد تخليه شده چربي مي‌باشد و در ضمن خوناب? آن نيز بسيار بسيار کمتر است.

8-5- ميزان عود:
- ليپوساکشن سنتي: در تخلي? چربي به روش ليپوساکشن سنتي چربي‌هاي سطحي پوست حفظ شده و باقي مانده و مي‌تواند پس از مدتي دوباره افزايش حجم بيابد. افزايش حجم چربي‌هاي باقي‌مانده خود سبب نامنظمي‌هاي بعد از ليپوساکشن هم مي‌گردد.
- ليزر ليپوليز: چون کانول ليزر نمي‌تواند به سطح پوست نزديک شود و همچنين با ساکشن سنتي نيز نمي‌توان چربي‌هاي سطحي پوست را تخليه کرد در نتيجه باقي ماندن اين چربي‌هاي سطحي پس از مدتي باعث افزايش حجم بافت چربي در ناحي? درمان شد? قبلي مي‌گردد.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: به علت حرکات‌هاي سه‌بعدي کانول در ليپوماتيک تخلي? چربي‌هاي سطحي به راحتي انجام مي‌شود که مي‌توان تا بيش از 95% چربي‌هاي سطحي را تخليه کرد. با تخليه شدن چربي‌هاي عمقي و سطحي ناحي? تحت درمان سلول چربي نخواهد داشت تا چربي در آن جمع شود. در نتيجه احتمال عود آن بسيار بسيار ناچيز و در حد صفر است که اين امر به مهارت و دقت پزشک نيز بستگي دارد.

9-5- زمان عمل:
- ليپوساکشن: در ساکشن دستي (سنتي) به دليل اينکه حجم مايع زيادي درون بافت تزريق مي‌شود و چربي‌ها نيز به طور کامل تخليه نمي‌شوند همچنين با استفاده از کانول‌هايي با قطر بزرگتر و فشار مَکش يا ساکشن زيادتري تخليه انجام مي‌شود زمان عمل در نواحي مثل شکم و پهلو 2 تا 4 ساعت است.
- ليزر ليپوليز: هرچند که استفاده از ليزر مي‌بايست محدود به نواحي کوچک باشد ولي در صورت استفاده براي تخلي? چربي‌هايي با حجم زياد مثل شکم و پهلو، از آنجا که در يک مرحله تزريق بي‌حسي به صورت دستي بايد انجام شود و در مرحل? بعد به وسيل? ليزر چربي‌ها مايع گردد و در مرحل? سوم تخليه يا ساکشن شود در نتيجه زمان عملي که صحيح و با دقت انجام شود بيش از 5 تا 6 ساعت خواهد بود.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: در ليپوماتيک چون تزريق مايع بي‌حسي به صورت اتوماتيک و هوشمند و با سرعت بيشتري انجام مي‌شود و به دنبال آن خرد شدن چربي‌ها همزمان با تخليه صورت مي‌گيرد لذا زمان عمل کوتاهتر بوده و اگر پزشک بخواهد با دقت و وقت و حوصله و ظرافت بيشتري عمل را انجام دهد زمان عمل 3 تا 5 ساعت طول خواهد کشيد.

10-5- زمان بهبودي:
- ليپوساکشن: در ليپوساکشن سنتي به دليل تزريق مايع بي‌حسي زياد و آسيب بافتي بيش از حد و همچنين بي‌هوشي همراه آن و گذاشتن لوله يا دِرَن جهت تخلي? ترشحات گاهي اوقات بيماران حتي تا دو ماه نيز داراي درد بوده و دور? بهبودي آنها طول مي‌کشد.
- ليزر ليپوليز: به علت به کار بردن ساکشن سنتي به همراه آن و همچنين سوختگي عضلات در برخي اوقات بهبودي عمل يک تا دو ماه ممکن است به طول انجامد
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: پس از انجام عمل تخلي? چربي با ليپوماتيک بيشتر بيماران از فرداي عمل کارهاي روزان? خود را پي گرفته و حداکثر زمان مراقبت اولي? آن يک هفته مي‌باشد.

11-5- ميزان رضايتمندي بيماران:
- ليپوساکشن: در ساکشن‌هاي سنتي رضايتمندي از حجم تخلي? چربي حدود 70% و از صافي و جمع شدن پوست 40% است.
- ليزر ليپوليز: در ليزر ليپوليز ميزان رضايتمندي از تخلي? چربي 60% و صافي و جمع شدن پوست 50% است که اين اعداد نيز به ظرافت کار پزشک بستگي دارد.
- اينفراسونيک- ليپوماتيک: در ليپوماتيک ميزان رضايتمندي بيماران از تخلي? چربي، صافي و جمع شدن پوست بيش از 80% بود که البته در صورت دقت و ظرافت بيشتر پزشک به 100% هم مي‌رسد.