لاغر شدن و تناسب اندام به قیمت سنگین

آمار اعتياد در زنان خراساني در حالي طبق گفته کارشناسان سير صعودي طي مي کند که به نظر مي رسد غفلت از علت شيوع اين بلاي خانمان سوز که با هدف قرار دادن ستون و خيمه خانواده و خاموش کردن مهر مادري آينده کودکان اين استان را به سوي تاريکي مي کشاند عواقب خطرناکي از جمله فروپاشي ريشه اي بنيان خانواده را در پي خواهد داشت.کانون خانواده هميشه بر محور مادر و بر اساس لطافت و محبت بي شائبه او مي چرخد حال اگر اين نماد مهرباني که چراغ خانه محسوب مي شود دچار تزلزل شده و راه نابودي را در پيش بگيرد کودکان اين مرز و بوم در معرض لغزش هاي روز افزون جامعه قرار مي گيرند.به ازاي هر سه مرد معتاد يک زن معتاد در خراسان رضويبراساس تحقيقات به عمل آمده در خراسان رضوي حضور زنان در پاتوق هاي تجمع معتادين تا 40 درصد افزايش يافته است و علت اصلي اين امر نيز به گفته کارشناسان تمايل زنان به استفاده از داروهاي لاغري است تا آنجا که تناسب اندام را حتي حاضرند به بهاي اعتياد نيز خريداري کنند و تقريبا به ازاي هر سه مرد معتاد يک زن معتاد در اين استان داريم که آماري تاسف برانگيز است.کارشناس پيشکيري از اعتياد اداره کل بهزيستي خراسان رضوي به خبرنگار مهر مي گويد: تصور اکثر افراد اين است که اعتياد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد عمدتا پديده اي مردانه است.محبوبه عباس زاده ابراز مي کند: اعتقاد بر اين است که زنان کمتر از مردان به اعتياد روي مي آورند.وي با اشاره به اينکه آمار دقيقي از زنان معتاد در کشور وجود ندارد عنوان مي کند: بر اساس آمار ها در ايران از هر هشت نفر مرد معتاد يک زن معتاد گزارش مي شود.عباس زاده اظهار مي کند: يکي از دلائل عدم آمار دقيقي از ميزان زنان معتاد در ايران اين است که بسياري از زنان و دختران به علت برچسب هايي که از طرف اطرافيان به آنها زده مي شود کمتر به مراکز ترک اعتياد براي درمان خود مراجعه مي کنند.کارشناس پيشکيري از اعتياد اداره کل بهزيستي خراسان رضوي عنوان مي کند: به همين علت اغلب اعتياد زنان پنهان بوده و بخش زيادي از آنها قابل شناسايي نيستند.باور غلط به تناسب اندام از عوامل گرايش زنان به مواد مخدروي از جمله علل و گرايش زنان به اعتياد را اعتياد همسر دانسته و ابراز مي کند: مشکلات روحي و رواني، ارتباطات و مهماني هاي زنان خارج از چهار چوب ارزش هاي خانوادگي، عدم داشتن مهارت هاي لازم براي زندگي و باور هاي غلط در خصوص مواد به ويژه شيشه در مورد تناسب اندام از ديگر عوامل روي آوردن به مواد مخدر در زنان است.عباس زاده اظهار مي کند: کم ترين عارضه اعتياد در زنان متلاشي شدن کانون گرم خانواده است و متاسفانه طبق آمار جهاني و تجارب ارائه شده در کار درماني با معتادين ، اعتياد در زنان عوارض جدي تري نسبت به مردان دارد.وي مي گويد: اولين تجربه مصرف مواد در مردان تا تزريق حدود هشت سال طول مي کشد ولي اين زمان در زنان به دو سال کاهش مي يابد.عباس زاده اذعان مي کند: بدون شک عوامل و نگرش هاي اجتماعي در خصوص اعتياد زنان در اين مسئله از جمله توجه همسر بي تاثير نيست.وي ابراز مي کند: مکان، زمان و وسائل مورد نياز مصرف مواد براي خانم ها به راحتي فراهم نشده ولي مصرف مواد مخدر صنعتي از جمله شيشه به دليل استفاده راحت باعث افزايش گرايش به آن مي شود.تخريب چهره و کاهش زمان روي آوردن به اعتياد تزريقيکارشناس پيشکيري از اعتياد اداره کل بهزيستي خراسان رضوي عنوان مي کند: به دليل تخريب چهره و سرخوشي زياد در مراحل اوليه استفاده از مواد صنعتي زمان اولين تجربه مصرف مواد تا تزريق را کاهش مي دهد.عباس زاده فحشا را از عوارض اعتياد در زنان عنوان کرده و مي افزايد: خود فروشي به منظور تامين هزينه هاي اعتياد باعث فروپاشي خانواده مي شود.وي تاکيد مي کند: ناديده گرفتن بحث اعتياد در زنان عواقب ناگواري براي جامعه به جاي مي گذارد که بايد براي جلوگيري از آن اقدامات اساسي انجام گيرد.9 درصد از معتادين را زنان تشکيل مي دهندعباس زاده اظهار مي کند: بر اساس آخرين آمار ها يک ميليون و 350 هزار معتاد در کشور داريم که از اين ميان 9 درصد را زنان تشکيل مي دهند که نشانه اي از اعتياد رو به افزايش زنان دارد.وي ابراز مي کند: خطر ابتلاي فرزندان مادران معتاد به اعتياد بيشتر از پدران معتاد است، درست است که اعتياد کانون خانواده را متلاشي مي کند ولي زماني که مادر معتاد شود شيرازه زندگي از هم مي پاشد.کارشناس پيشکيري از اعتياد اداره کل بهزيستي خراسان رضوي مي افزايد: اعتياد در زنان بيماري محسوب نمي شود بلکه يک مشکل اخلاقي در نظر گرفته مي شود که براي حل آن نياز به کاري اساسي وجود دارد.عباس زاده آموزش اعتماد به نفس در دختران، پاسخگويي صحيح به نياز هاي جوانان و رفع تبعيض جنسيتي و خود باوري را در درمان ريشه اي اعتياد در زنان موثر مي داند.وي ابراز مي کند: در حال حاضر دو مرکز اقامتي ميان مدت يک اقامتگاه شبانه و دو مرکز کاهش آسيب هاي اعتياد ويژه زنان در خراسان رضوي وجود دارد.جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي هم مي گويد: اعتياد زنان در استان خراسان رضوي از سه درصد در سال گذشته به 9 درصد در سال 92 افزايش يافته که آمار تکان دهنده اي است.خريد داروي لاغري و تناسب اندام به قيمت اعتيادسرهنگ ماشاءالله صادقي ابراز مي کند: يکي از عوامل اعتياد در زنان قرص‌هاي لاغري است که در آرايشگاه‌هاي زنانه تبليغ مي‌شود و آثار مضر زيادي دارد.وي اظهار مي کند: دارو هاي لاغري و تناسب اندامي که از طريق آرايشگاه هاي زنانه و باشگاه هاي ورزشي تبليغ و توزيع مي شود از عوامل اصلي ابتلاي زنان به مواد مخدر است چرا که اغلب حاوي مخدر صنعتي هستند.سرهنگ صادقي مي افزايد: اين قرص ها از ماده مخدر شيشه است و مصرف آن منجر به لاغري و بي‌اشتهايي مفرط شده و آثار مضر زيادي از جمله اعتياد را به همراه دارد.وي با اشاره به آمار به سرعت رو به افزايش اعتياد زنان اظهار مي کند: 85 درصد تقاضا و ابتلاي اين قشر به مواد مخدر از خانواده‌ها آغاز مي‌شود.سه هزار و 710 زن معتاد خراسانيسرهنگ صادقي عنوان مي کند: در حال حاضر37 هزار و 100 نفر معتاد در خراسان رضوي وجود دارد که از اين آمار 10 درصد را زنان تشکيل مي دهند يعني سه هزار و 710 زن معتاد در خراسان رضوي داريم.وي بيان مي کند: عوامل رواني، فرهنگي ، اجتماعي و اختلاف هاي خانوادگي در اعتياد زنان به مواد مخدر بسيار تاثير گذار است.صادقي مي افزايد: آسيب پذيري اعتياد براي زنان نسبت به مردان بيشتر است و از هم پاشيدگي کانون خانواده، بي تمايل بودن نسبت به همسر و فرزندان از تبعات منفي اعتياد زنان را به دنبال دارد.سن گرايش به اعتياد در بين زنان کاهش يافته و در حاليکه سن ميانگين روي آوردن مردان به اعتياد به مواد مخدر 21 سال است در زنان 27 سال است که بسيار نگران کننده است چراکه در حساس ترين سن و زمان ازدواج و بارداري است.50 درصد از شش درصد زنان مراجعه کننده به مراکز باز پروري و ترک اعتياد در کشور را بانوان خراساني تشکيل مي دهند.همه اين آمار هاي نگران کننده لزوم توجه بيش از پيش به معضل اعتياد در خراسان رضوي به ويژه خطر اين بلاي خانمان سوز را براي زنان نشان مي دهد چراکه دختر امروز مادر فردا است و مادر شيرازه خانواده است که اگر دچار تزلزل شود بنيان آن فرو مي پاشد.