دوره های زبان در اتریش

بسياري از علاقه مندان مهاجرت به کشور اتريش مي خواهند که دوره هاي زبان آلماني را در خود کشور اتريش بگذرانند، اين دوره هاي زبان در کشور اتريش به مدت 2 سال در اختيار علاقه مندان گذاشته مي شود.

اگر بخواهيم به طور بسيار دقيق اين دوره ي زبان را مورد بررسي قرار دهيم بايد بگوييم که هر 3ماه کالج زبان در کشور اتريش هزينه اي بالغ بر 410يورو را براي متقاضي در بر دارد، ذکر اين مطلب حائز اهميت است که با توجه به در محيط بودن فرد در کشور اتريش، بازه ي زماني کوتاه تر از 1سال را مي توان براي هر فرد رقم زد تا بتواند به طور کامل زبان آلماني را فرا بگيرد.

بعد از گفتن طول دوره و هزينه هاي کالج زبان آلماني در اتريش بايد اين نکته را ذکر کرد که فرد شرکت کننده در اين دوره هاي زبان اجازه ي کار قانوني در کشور اتريش را ندارد.

مهم ترين مطلبي که در اخذ پذيرش کالج زبان آلماني در کشور اتريش مي توان گفت اين است که شرکت در اين دوره ها منوط به داشتن پذيرش رسمي از يکي از دانشگاه هاي اتريش مي باشد، اين مطلب بدين معنا است که نمي توان فقط پذيرش کالج را براي متقاضيان گرفت و قبل از آن اخذ پذيرش دانشگاهي الزامي است.